Sosial angst - gruppebehandling for personer med sosial angst

Kurs, Oppstart 23. jan. kl. 09.30, Poliklinikken Raskere tilbake, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Sosial angst er for mange et hinder for deltakelse i arbeidslivet. Som kursdeltager får du kunnskap om hva sosial angst er og om hvordan du kan mestre din sosiale angst.

Om kurstilbudet

På kurset får du kunnskap om adferd og tankemønstre som opprettholder den sosiale angsten, og om adferd og tankemønstre som kan dempe den. Målsetningen med kurset er at angsten ikke skal hemme deg i hverdagen, verken i jobb eller på fritiden. Kurset er utviklet etter prinsipper fra metakognitiv terapi.

Godt utbytte forutsetter egeninnsats mellom kursmøtene i form av planlagt eksponeringstrening. Eksponeringstrening får man også på selve kurset, gjennom øvelser og oppgaver i større og mindre grupper.

  • Oppstart 23. januar 2020 kl. 09.30 - 12.00. Det er 10 kurssamlinger (fri i uke 8 pga vinterferie). Siste kursdag er tors. 2. april.
Les mer og se kursdatoer via lenken under:

Fakta om sosial angst og andre fobier

Om lag én av 20 opplever agorafobi og én av sju sosial fobi (sosial angst) i en slik grad at det har betydning for livskvalitet og psykisk helse. Såkalte enkle fobier som redsel for slanger eller krypdyr er vanligere, men mindre invalidiserende.

Fobi kommer av det greske ordet fobos og betyr redsel eller skrekk. En fobi er kroppslige fryktreaksjoner som kommer automatisk, og som ikke kan kontrolleres av viljen. Fobi regnes med til angstlidelsene. Selv om mange har en eller flere irrasjonelle eller uforklarlige redsler, regnes det bare som fobi og en psykisk lidelse dersom angstreaksjonene virker hemmende i dagliglivet. Les mer via lenken under:


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset er et tilbud til pasienter ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Du trenger henvisning fra behandler for å delta. 

Når og hvor

Tid
Oppstart 23. jan. kl. 09.30
Klokkeslett
 
Sted
Psykisk helse Vinderen
  
Arrangør
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Poliklinikken Raskere tilbake
 
Kontaktinformasjon
Poliklinikken Raskere tilbake er lokalisert i Forskningsveien 7, inngang A1 (2. etg.).
Postadr: Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Telefon: 22 02 98 00 (08.00 - 15.30)
Sentralbord: 22 45 15 00 (døgnbetjent)
 
Mer informasjon
line.alveberg@diakonsyk.no  

E-post og personvern

På nettsiden har du mulighet til å kontakte oss via e-post. Når du har sendt en melding vil navn, e-postadresse (dersom du ønsker svar på din henvendelse) og hva du skriver om i meldingen bli lagret. Det er derfor viktig at det ikke opplyses om sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-posten, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Les mer om personvern via lenken under:


Fant du det du lette etter?