Helsenorge

Sosial fobi - kurs og behandling av sosial fobi (2022)

Kurstilbud til personer med sosial fobi. Forventet oppstart i februar 2022.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning til VPA Henv Kurs: Merk henvisning med «kurs og behandling for sosial fobi» og inkluder problemstilling og bestilling. Du vil deretter kalles inn til en forsamtale til enten Kristian eller Line før kursoppstart. Om tilbudet

På kurset får du kunnskap om atferd og tankemønstre som opprettholder den sosiale angsten. Målet er å lære nye måter å håndtere angsten på, slik at angsten blir mindre plagsom og hemmende. Kurset er utviklet etter prinsipper fra metakognitiv terapi.

Godt utbytte av kurset forutsetter egeninnsats mellom kursmøtene i form av planlagt eksponering. Eksponering vil også være en stor del av kurssamlingene, i større og mindre grupper.

Kurset innebærer fravær fra jobb en halv dag hver uke i til sammen 10 uker. Dersom det er aktuelt med sykmelding anbefaler vi at man benytter sykmeldingsordningen «enkeltstående behandlingsdager». 

Målgruppe

Kurset er et tilbud til pasienter som har sosial fobi (sosial angstlidelse) som hoveddiagnose.


Fant du det du lette etter?