Sosial fobi - kurs og behandling for sosial fobi (2021)

På kurset får du kunnskap om atferd og tankemønstre som opprettholder den sosiale angsten, og om hvordan man kan redusere mengden av disse strategiene.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning til VPA Henv Kurs: Merk henvisning med «kurs og behandling for sosial fobi» og inkluder problemstilling og bestilling. Du vil deretter kalles inn til en forsamtale til enten Line eller Kay før kursoppstart. 

Betaling: Egenandel etter gjeldene takster. Betaling kan gjøres etter kursdagene eller ved faktura.

Om tilbudet

Kurset arrangeres av Poliklinikken Raskere tilbake og er et tilbud til pasienter som har sosial fobi (sosial angstlidelse) som hoveddiagnose. Målsetningen med kurset er at angsten ikke skal hemme deg i hverdagen, verken i jobb eller på fritiden. Kurset er utviklet etter prinsipper fra metakognitiv terapi.

Godt utbytte av kurset forutsetter egeninnsats mellom kursmøtene i form av planlagt eksponeringstrening. Eksponeringstrening får man også på selve kurset, gjennom øvelser og oppgaver i større og mindre grupper.

Kurset innebærer fravær fra jobb en halv dag hver uke i til sammen 10 uker. Dersom det er aktuelt med sykmelding anbefaler vi at man benytter sykmeldingsordningen «enkeltstående behandlingsdager». 

Last ned kursinformasjon via lenken under:

Kurs og behandling for sosial fobi (Poliklinikken Raskere tilbake 2021) (PDF)


Fant du det du lette etter?