Søvn - Kurs i mestring av søvnproblemer

Kurs, 12.05.2020-18.08.2020, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Kurs i mestring av søvnproblemer (insomni) er et tilbud til pasienter med samtidig psykisk lidelse som går i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Om tilbudet

Søvnproblemer er vanlig ved psykiske lidelser og kan også være en årsak til psykiske helseproblemer. Kurset bygger på kognitiv atferdsterapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for langvarige søvnproblemer. Tilnærmingen inkluderer atferdsmessige metoder som søvnhygiene, stimuluskontroll og søvnrestriksjon. Dessuten legges det vekt på bearbeiding av tankemønstre som forsterker søvnproblemer og reduksjon av energitappende og påtrengende grubling og bekymring. Kurset består av seks ukentlige samlinger à to timer, og en oppfølgingssamling to måneder etter sjette samling. 

Last ned kursinvitasjon via lenken under:


Målgruppe

Kurset er rettet mot pasienter med hemmende insomni-problemer. Pasienten skal være i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen under hele kursforløpet. Det er viktig at pasienten har motivasjon til å jobbe aktivt i gruppe og med hjemmeoppgaver mellom hver samling, og mulighet til å delta på alle kurssamlingene. 

Kurset tilbys ikke pasienter med behov for behandling/utredning av annen søvnsykdom, som for eksempel søvnapné, rastløse bein og narkolepsi, eller alvorlig psykisk lidelse som psykose og bipolar I lidelse. Kurset passer ikke for pasienter med økt søvnbehov (hypersomni) og/eller utmattelse.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes fra fast behandler via DIPS til VPA henv kurs. Vi tar imot henvisninger fra og med 1. mars 2020.

Egenandel etter gjeldene takster x 1 per kursgang inntil grensen for frikort.

Kurs i mestring av søvnproblemer er en del av en pilotstudie og alle henviste pasienter vil derfor gjennomgå en forsamtale med utredning og kartlegging av søvn før de tilbys plass på kurset.

Når og hvor

Dato
12.05.2020-18.08.2020 
Klokkeslett
15.00-17.00
Sted
Psykisk helse Vinderen
  
Arrangør
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
 
Kontaktinformasjon
Bente Bull-Hansen
93 48 96 50
bente.bull-hansen@diakonsyk.no

 

E-post og personvern

På nettsiden har du mulighet til å kontakte oss via e-post. Når du har sendt en melding vil navn, e-postadresse (dersom du ønsker svar på din henvendelse) og hva du skriver om i meldingen bli lagret. Det er derfor viktig at det ikke opplyses om sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-posten, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Les mer om personvern via lenken under:Fant du det du lette etter?