HELSENORGE

Spiseforstyrrelser - mentaliseringsbasert kombinasjonsbehandling ved spiseforstyrrelser

Mentaliseringsbasert kombinasjonsbehandling er et tilbud til
personer med spiseforstyrrelser, primært anoreksi og bulimi.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltakerne må ha etablert kontakt med lege, enten via poliklinikk eller fastlege. 

Målgruppe

Personer med spiseforstyrrelse, primært anoreksi og bulimi. Gruppetilbudet kombineres med individualbehandling. Primært prioriteres aldersgruppen 20-30 år. 

Funksjoner som er viktige for deltakelse eller utbytte av tilbudet

Deltakeren er motivert til å arbeide med problemstillinger knyttet til spiseforstyrrelse, og er villig til å delta i et felles måltid. Ved behov vil deltakeren kunne bli henvist til klinisk ernæringsfysiolog ved Diakonhjemmet Sykehus. Deltakeren må gå gjennom en utredning ved oppstart, deretter halvårlig evalueringer og ved avslutning.

Mål, metode og kursbrosjyre

Mål: Deltakerne skal gjennom eksponering (lunsjmåltid) bearbeide følelsesmessig og kognitiv materiale knyttet til mat og spising. Gjennom samtale her og nå, utforsker deltakerne også relasjonelle tema. 

Metode: Mentaliseringsbasert kombinasjonsbehandling og undervisning (psykoedukasjon) om tema som:

  • Hva er mentalisering? 
  • Kost og ernæring. 
  • Somatiske skadevirkninger av spiseforstyrrelser
  • Følelser
  • Tilknytning 
  • Hvorfor gruppeterapi?
Forhold som kan hemme eller hindre deltakelse eller utbytte: 
  • Aktivt rusmisbruk
  • Psykose 

Last ned kursinformasjon via lenken under:


Fant du det du lette etter?