Tverrfaglig klinisk kommunikasjon - 4 gode vaner. 30. og 31. oktober 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, ons. 30 og tors. 31. oktober 2019 (09.00 - 16.00), Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken

Tverrfaglig samarbeid i en hektisk hverdag gir utfordringer til hvordan vi kommuniserer med hverandre på en konstruktiv måte som fremmer god pasientbehandling. Kurset fokuserer på verktøy som fremmer konstruktiv kommunikasjon i team.

Om kurset

Hvert halvår arrangerer Diakonhjemmet Sykehus todagerskurset «Fire gode vaner» for leger ved sykehuset og fastleger i sektor. Dette kurset tilbys også alle helseprofesjoner ved sykehuset hvert halvår. Alle som har fullført todagers kurs kan også delta på halvdags vedlikeholdskurs.

Kurset benytter en velutprøvd metode for kommunikasjonstrening som veksler mellom teori og praksis og hvor deltakerne deltar aktivt i rollespill. Trenerne er kolleger fra klinikk som har gjennomgått «train the trainer»-opplæring. Kurset går over to dager og varer fra kl 09.00 - 16.00 begge dager. 

Evalueringene er gode og viser blant annet at alle ansatte som har vært gjennom kurset så langt vil anbefale kurset til en kollega. Deltakerne melder tilbake om at dette oppleves nyttig og gir konkrete verktøy inni arbeidshverdagen.

Tid og sted

Dato: onsdag 30. og torsdag  31. oktober.2019
Tid: 09.00 – 16.00
Sted: DBL-bygget, Diakonhjemmet Sykehus, Diakonveien 12, 0370 Oslo
Oppmøte: Oppmøte første dag er i hovedresepsjonen på sykehuset kl.08.50. 

Google Maps


Når og hvor

Tid
ons. 30 og tors. 31. oktober 2019 (09.00 - 16.00)
Klokkeslett
 
Sted
Fysisk helse Steinerud
DBL-bygget, Diakonhjemmet Sykehus, Diakonveien 12, 0370 Oslo
 
Arrangør
Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken
 
Kontaktinformasjon
Ingrid Hyldmo, psykologspesialist i enhet for psykiske helsetjenester i somatikken.
E-post: ingrid.hyldmo@diakonsyk.no

 
Mer informasjon
Lenke til informasjon og påmelding  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.