Anestesi- og intensivavdelingen

Anestesi- og intensivavdelingen yter døgnkontinuerlig anestesiologisk service ved operativ virksomhet, behandler kritisk syke intensivpasienter og yter hjelp til pasienter som trenger akutt medisinsk og kirurgisk behandling, overvåkning og smertelindring. Avdelingen har det overordnede ansvar for hjertelungeredning (HLR), væsketerapi og smertebehandling ved sykehuset.

Se avdelingens enheter nederst på siden

Mer om oss

Anestesi- og intensivavdelingen

Avdelingen består av intensiv med postoperativ overvåkning, anestesi med dagkirurgisk overvåkning, akuttmottak med observasjonspost og medisinsk teknisk enhet (MTE).


Enheter ved avdelingen:

  • Akuttmottak
  • Postoperativ-/intensivenhet
  • Anestesi og dagkirurgisk enhet
  • Medisinskteknisk enhet


Kontaktinformasjon

Google Street View - Steinerud

Parkering Steinerud

​Det er gjesteparkering på oppmerkede plasser øst for hovedinngangen og sør for inngangen til poliklinikkene. Avgiftsbelagte ladestasjoner for el-biler finner du på plassene sør for poliklinikken. Du kan stoppe for å sette av passasjerer rett vest for hovedinngangen og foran poliklinikkene. Maks parkeringstid der er ti minutter.

Ordinære gjesteplasser er avgiftsbelagte i tidsrommet kl. 8–17 alle dager unntatt søndag. Pris: Kr. 25 pr time, maks betalt P-tid er åtte timer.
Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede parkerer gratis på oppmerkede plasser.

Parkeringsplasser for vareleveranser til sykehuset er vest for hovedinngangen (til kjøkkenet) og ved vareleveringen på sørsiden. Disse plassene er ikke avgiftsbelagte, men begrenset til 15 minutter.

Eventuell klage på kontrollavgift sendes til Park Nordic - se lenke her

Slik kommer vi til Steinerud

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse) og poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

Bil: Fra Majorstuen kjør Sørkedalsveien i retning Smestad. Ta til høyre inn Diakonveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar og følg veien ca. 500 meter til parkeringsplass. Skal du til inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): Ta til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter, deretter til høyre inn Reidar Kobros vei Google maps.

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du da inn Reidar Kobros vei.

T-bane: Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon, linje 2 eller 3 til Borgen stasjon.  

Buss:  Nr 46 til Frøensalleen eller nr 45 til Volvat.

Allergisjokk (anafylaktisk sjokk)https://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/allergisjokk-anafylaktisk-sjokkAllergisjokk (anafylaktisk sjokk)AAllergisjokk - anafylaktisk sjokkAllergisjokk - anafylaktisk sjokkAllergisjokk - anafylaktisk sjokkAllergisjokk - anafylaktisk sjokk
Hjerteflimmer (atrieflimmer)https://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/hjerteflimmer-atrieflimmerHjerteflimmer (atrieflimmer)HHjerteflimmer (atrielimmer)Hjerteflimmer (atrielimmer)Hjerteflimmer (atrielimmer)Hjerteflimmer (atrielimmer)
Hjerteflimmer (atrieflimmer og atrieflutter) - Elektrokonverteringhttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/hjerteflimmer-atrieflimmer-og-atrieflutter-elektrokonverteringHjerteflimmer (atrieflimmer og atrieflutter) - ElektrokonverteringHHjerteflimmer (atrieflimmer og atrieflutter) - ElektrokonverteringHjerteflimmer (atrieflimmer og atrieflutter) - ElektrokonverteringHjerteflimmer (atrieflimmer og atrieflutter) - ElektrokonverteringHjerteflimmer (atrieflimmer og atrieflutter) - Elektrokonvertering
Hjerteinfarkthttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/hjerteinfarktHjerteinfarktHHjerteinfarktHjerteinfarktHjerteinfarktHjerteinfarkt
Hjerterytmeforstyrrelserhttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/hjerterytmeforstyrrelserHjerterytmeforstyrrelserHHjerterytmeforstyrrelserHjerterytmeforstyrrelserHjerterytmeforstyrrelserHjerterytmeforstyrrelser
Intubasjonhttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/intubasjonIntubasjonIIntubasjonIntubasjonIntubasjonIntubasjon
Kateterinnsetting (veneport, Hickman kateter, PiCC-line, midline, sentralt venekateter)https://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/kateterinnsetting-veneport-hickman-kateter-picc-line-midline-sentralt-venekateterKateterinnsetting (veneport, Hickman kateter, PiCC-line, midline, sentralt venekateter)KInnsetting av kateter - generellInnsetting av kateter - generellInnsetting av kateter - generellInnsetting av kateter - generell
Narkosehttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/narkoseNarkoseNNarkoseNarkoseNarkoseNarkose
Perifere nerveblokaderhttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/perifere-nerveblokaderPerifere nerveblokaderPPerifere nerveblokader (lokalbedøvelse)Perifere nerveblokader (lokalbedøvelse)Perifere nerveblokader (lokalbedøvelse)Perifere nerveblokader (lokalbedøvelse)
Sepsishttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/sepsisSepsisSSepsisSepsisSepsisSepsis
Telemetriovervåkninghttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/telemetriovervakningTelemetriovervåkningTTelemetriovervåkningTelemetriovervåkningTelemetriovervåkningTelemetriovervåkning
Temporær pacemakerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/temporer-pacemakerTemporær pacemakerTTemporær pacemakerTemporær pacemakerTemporær pacemakerTemporær pacemaker
Trakeostomihttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/trakeostomiTrakeostomiTTrakeostomiTrakeostomiTrakeostomiTrakeostomi
Trange hjertepulsårerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/trange-hjertepulsarerTrange hjertepulsårerTUtblokking av kransartierier (PCI)Utblokking av kransartierier (PCI)Utblokking av kransartierier (PCI)Utblokking av kransartierier (PCI)

Akuttmottak https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/anestesi-og-intensivavdelingen/akuttmottaketAkuttmottak
Anestesi med dagkirurgisk overvåkninghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/anestesi-og-intensivavdelingen/anestesi-med-dagkirurgisk-overvakningAnestesi med dagkirurgisk overvåkning
Medisinsk teknisk enhet (MTE)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/anestesi-og-intensivavdelingen/medisinsk-teknisk-enhet-mteMedisinsk teknisk enhet (MTE)
Postoperativ/intensivhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/anestesi-og-intensivavdelingen/postoperativintensivPostoperativ/intensiv

Fant du det du lette etter?