Avdeling for fag og kvalitet

Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til pasientsikkerhet, samhandling, legemiddelhåndtering, smittevern, beredskap, kvalitetssystem, avvikssystem og melding, tilsyn og interne revisjoner og helserett. Avdelingen består også av juridisk rådgiver og spesialrådgiver med ansvar for beredskap og interne tilsyn.

Fant du det du lette etter?