KLA/Revma Aktiv

Fra 1. februar 2019 er RevmaAktiv og Klinisk aktivitetsavdeling (KLA) slått sammen og har nå navnet KLA/RevmaAktiv. Tine Farnes Møvig er leder som et prosjekt under DS 2020. KLA/RevmaAktiv yter tjenester til de ulike avdelingene ved sykehuset og organiserer følgende:

Mer om avdelingen

KLA/Revma Aktiv

Organisasjon

  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Kliniske ernæringsfysiologer (KEF)
  • Logopeder
  • Lærings- og mestringssenteret (LMS)
  • Sosionom (til pasienter ved Kirurgisk og Revmatologisk avdeling)
  • Sykepleiere tilknyttet pasient- og pårørendeopplæring (Revmatologisk avdeling)
  • Administrasjonskonsulent og hjelpemiddelkoordinator
  • Kvalitetsrådgiver og forsknings- og fagutviklingskoordinator

Kontaktinformasjon

Telefon
Ekspedisjon: 22 45 15 00
Postadresse
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Somatikk og administrasjon - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Diakonveien 12, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
E-post
Fant du det du lette etter?