KLA/Revma Aktiv

Fra 1. februar 2019 er RevmaAktiv og Klinisk aktivitetsavdeling (KLA) slått sammen og har nå navnet KLA/RevmaAktiv. Tine Farnes Møvig er leder som et prosjekt under DS 2020. KLA/RevmaAktiv yter tjenester til de ulike avdelingene ved sykehuset og organiserer følgende:

Mer om avdelingen

KLA/Revma Aktiv

Organisasjon

 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Kliniske ernæringsfysiologer (KEF)
 • Logopeder
 • Lærings- og mestringssenteret (LMS)
 • Sosionom (til pasienter ved Kirurgisk og Revmatologisk avdeling)
 • Sykepleiere tilknyttet pasient- og pårørendeopplæring (Revmatologisk avdeling)
 • Administrasjonskonsulent og hjelpemiddelkoordinator
 • Kvalitetsrådgiver og forsknings- og fagutviklingskoordinator

Kontaktinformasjon

Telefon
Ekspedisjon: 22 45 15 00
Postadresse
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Somatikk og administrasjon - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Diakonveien 12, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
E-post

Arrangementer

 • Fibromyalgi og muskelsmerter

  Hensikten med undervisningen er å gi deg som har kroniske muskelsmerter/fibromyalgi økt kunnskap og forståelse om hva langvarige muskelsmerter og fibromyalgi er, samt om smerter og mestring.

 • Kontaktmøter for leger 2020

  Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

 • Kransåresykdom

  Kurset passer for deg som har hatt hjerteinfarkt og dine pårørende/nærstående.

 • Langvarige muskelsmerter og fibromyalgi

  Hensikten med undervisningen er å gi deg som har kroniske muskelsmerter og fibromyalgi økt kunnskap og forståelse om hva langvarige muskelsmerter og fibromyalgi er, samt om smerter og mestring.

 • Livsstilsendring

  Behandlingen passer for deg som ønsker å oppnå bedre helse gjennom endring av livsstil.

 • Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom

  Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.

 • Sosial fobi - kurs og behandling for sosial fobi

  På kurset får du kunnskap om atferd og tankemønstre som opprettholder den sosiale angsten, og om hvordan man kan redusere mengden av disse strategiene.

 • Søvn - Mestring av søvnvansker

  Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 16 deltakere. Det retter seg mot deg som har en fysisk sykdom og søvnproblemer.

Fant du det du lette etter?