KLA/Revma Aktiv

Fra 1. februar 2019 er RevmaAktiv og Klinisk aktivitetsavdeling (KLA) slått sammen og har nå navnet KLA/RevmaAktiv. Tine Farnes Møvig er leder som et prosjekt under DS 2020. KLA/RevmaAktiv yter tjenester til de ulike avdelingene ved sykehuset og organiserer følgende:

Mer om avdelingen

KLA/Revma Aktiv

Organisasjon

 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Kliniske ernæringsfysiologer (KEF)
 • Logopeder
 • Lærings- og mestringssenteret (LMS)
 • Sosionom (til pasienter ved Kirurgisk og Revmatologisk avdeling)
 • Sykepleiere tilknyttet pasient- og pårørendeopplæring (Revmatologisk avdeling)
 • Administrasjonskonsulent og hjelpemiddelkoordinator
 • Kvalitetsrådgiver og forsknings- og fagutviklingskoordinator

Kontaktinformasjon

Telefon
Ekspedisjon: 22 45 15 00
Postadresse
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Somatikk og administrasjon - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Diakonveien 12, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
E-post

Arrangementer

 • Tirsdag 06.10.
  Bipolar lidelse - Kurs for personer med bipolar lidelse 2020-10-06

  På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling.

 • Mandag 11.01.
  Utmattelse - mestring av vedvarende utmattelse (2021)

  Tilbudet er et behandlingsopplegg med inntil 14 deltakere. Det passer for deg som har fysisk sykdom og vedvarende utmattelse og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet. Kurset arrangeres i to bolker, begge med oppstart 11. jan.

 • Mandag 11.01.
  Utmattelse - mestring av vedvarende utmattelse (2021)

  Tilbudet er et behandlingsopplegg med inntil 14 deltakere. Det passer for deg som har fysisk sykdom og vedvarende utmattelse og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet. Kurset arrangeres i to bolker, begge med oppstart 11. jan.

 • Tirsdag 12.01.
  Kransåresykdom

  Kurset passer for deg som har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris («hjertekrampe»), og som enten er behandlet med utblokking, hjerteoperasjon eller som kun er medikamentelt behandlet. Tilbudet er også for dine pårørende/nærstående.

 • Torsdag 14.01.
  IBS - kognitiv atferdsterapi ved IBS (2021)

  Dette er et tilbud til deg som har irritabel tarmsyndrom og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet.

 • Torsdag 14.01.
  Kunst- og uttrykksterapi (2021)

  Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en l krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner. Kurset har oppstart i januar og april 2021.

 • Mandag 18.01.
  Asperger syndrom - mestringskurs for personer med Asperger syndrom (2021)

  Våren 2021 arrangeres det mestringskurs for personer med høytfungerende autisme/Asperger syndrom ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 • Mandag 25.01.
  Mestring av søvnvansker og behandling av insomni

  Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 16 deltakere. Det retter seg mot deg som har en fysisk sykdom og søvnproblemer.

 • Onsdag 27.01.
  Diabetes type 2

  Tilbudet passer for deg som har diabetes type 2 og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på 2 dager, 6 ½ time per gang.

 • Torsdag 11.02.
  Irritabel tarmsyndrom (IBS)

  Tilbudet passer for deg som har irritabel tarmsyndrom og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på tre dager, ca. seks timer per gang.

 • Onsdag 17.02.
  Atrieflimmer

  Tilbudet passer for deg som har atrieflimmer og dine pårørende/nærstående. Kurset varer en dag, 6 ½ time på dagtid.

 • Onsdag 17.02.
  Kognitiv atferdsterapi i hverdagen (2021)

  Kurstilbud til pasienter tilknyttet spesialisert poliklinikk. Oppstart 17.02.2021.

 • Tirsdag 02.03.
  Stressmestring - kurs i stressmestring (2021)

  Gruppetilbudet passer for deg som har stressbelastninger knyttet til fysisk sykdom og som ønsker å jobbe med regulering av egen stressaktivering.

 • Tirsdag 09.03.
  Bipolar lidelse - kurs for personer med bipolar lidelse (2021)

  På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling.

 • Fredag 12.03.
  Demens - kurs for pårørende

 • Tirsdag 16.03.
  Kransåresykdom

  Kurset passer for deg som har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris («hjertekrampe»), og som enten er behandlet med utblokking, hjerteoperasjon eller som kun er medikamentelt behandlet. Tilbudet er også for dine pårørende/nærstående.

 • Tirsdag 06.04.
  Shared reading (2021)

  Gruppetilbudet Shared-reading har ny oppstart tirsdag 6. juni 2021. Tilbudet er forbeholdt pasienter tilknyttet Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 • Torsdag 08.04.
  Kunst- og uttrykksterapi (2021)

  Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en l krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner. Kurset har oppstart i januar og april 2021.

 • Tirsdag 13.04.
  Hjerneslag

  Kurset passer for deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på fire dager, fire timer per gang.

 • Onsdag 14.04.
  Hjertesvikt

  Tilbudet passer for deg som har hjertesvikt og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på to dager, seks timer per gang.

 • Fredag 16.04.
  Etter hoftebruddet

  Tilbudet er for deg som har hatt hoftebrudd/lårhalsbrudd og dine pårørende/nærstående.

 • Mandag 26.04.
  KOLS

  Tilbudet passer for deg som har KOLS og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på fire dager, ca. fire timer per gang.

 • Torsdag 20.05.
  Irritabel tarmsyndrom (IBS)

  Tilbudet passer for deg som har irritabel tarmsyndrom og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på tre dager, ca. seks timer per gang.

 • Onsdag 26.05.
  Diabetes type 2

  Tilbudet passer for deg som har diabetes type 2 og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på 2 dager, 6 ½ time per gang.

 • Tirsdag 08.06.
  Kransåresykdom

  Kurset passer for deg som har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris («hjertekrampe»), og som enten er behandlet med utblokking, hjerteoperasjon eller som kun er medikamentelt behandlet. Tilbudet er også for dine pårørende/nærstående.

Fant du det du lette etter?