HELSENORGE

Anestesi og operasjonsavdelingen

Vi gir bedøvelse (anestesi) til pasienter som trenger det i forbindelse med operasjoner, behandlinger eller undersøkelser. Vi leverer tjenester til hele sykehuset, men avdelingens aktivitet er i hovedsak sentrert rundt operasjonsavdelingen, postoperativ og intensiv. Vi er en del av akutteamet på sykehuset.

Fant du det du lette etter?