HELSENORGE

Ortopedisk sengepost A

Ortopedisk sengepost A er en sengepost for ortopedi og eldre med hoftebrudd. Vi har i over 10 år vært spesialavdeling for hoftebrudd og behandler denne pasientgruppen for 8 av Oslos 15 bydeler. Vår ortogeriatriske modell for hoftebruddpasienter er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt og det har vært og vil være forskning knyttet til avdelingen. Modellen vektlegger tverrfaglig samarbeid med rask intervensjon og kan vise til svært gode resultater særlig når det gjelder forebyggende pasientsikkerhetsarbeid. Vi behandler også all elektiv og akutt ortopedi i overekstremitet fra Diakonhjemmets opptaksområde samt mange pasienter fra hele landet som søker seg til Diakonhjemmet Sykehus for avansert ortopedi. Posten har 22 sengeplasser og eget akuttmottak for hoftebruddpasienter.

Fant du det du lette etter?