Sengeposter

Sengeposter består av Ortopedisk sengepost A, Ortopedisk sengepost B og Kirurgisk sengepost.

​Ortopedisk sengepost A

Ortopedisk sengepost A er en sengepost for ortopedi og eldre med hoftebrudd. Vi har i over 10 år vært spesialavdeling for hoftebrudd og behandler denne pasientgruppen for 8 av Oslos 15 bydeler. Vår ortogeriatriske modell for hoftebruddpasienter er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt og det har vært og vil være forskning knyttet til avdelingen. Modellen vektlegger tverrfaglig samarbeid med rask intervensjon og kan vise til svært gode resultater særlig når det gjelder forebyggende pasientsikkerhetsarbeid. Vi behandler også all elektiv og akutt ortopedi i overekstremitet fra Diakonhjemmets opptaksområde samt mange pasienter fra hele landet som søker seg til Diakonhjemmet Sykehus for avansert ortopedi. Posten har 22 sengeplasser og eget akuttmottak for hoftebruddpasienter.

Ortopedisk sengepost B

Ortopedisk sengepost B er en del av Klinikk for anestesi og kirurgi. Vi har 22 senger som hovedsakelig har pasienter som kommer til planlagte operasjoner i hofte, kne, fot eller ankel. I tillegg har vi øyeblikkelig hjelp på frakturer og andre problemstillinger i underekstremitet. Vi har regionsfunksjon innen revmakirurgi og er ledende i landet på blant annet ankelproteser. I enheten har vi etablert et standardisert behandlingsforløp for pasienter som skal få hofte- eller kneprotese.

Kirurgisk sengepost

Kirurgisk sengepost er sykehusets enhet for gastro- og generell kirurgi. Vi har både både øyeblikkelige og planlagte (elektive) innleggelser. Hovedparten av pasientene kommer inn som ø-hjelp og legges på KUP (klinisk utredningspost, som er integrert i sengeposten). De vanligste diagnosene blant disse pasientene er ileus, pankreatitt, cholecystitt, divertikulitt, appendicitt, pneumothorax, abscesser og sår.

Våre elektive pasienter klareres på poliklinikken i forkant og de fleste møter opp på selve operasjonsdagen, klargjøres på fastende ventesone og kommer til oss etter operasjonen. Hovedinngrepene vi utfører er fjerning av galleblære, brokk og tarmreseksjoner.

Vi har egen poliklinikk i sengeposten der pasienter med stomi følges opp av sykepleier. Her utfører vi også sårstell, fjerner agraffer, katetre, dren osv.

Vi behandler mange kreftpasienter, både med nyoppdaget kreft, pasienter under behandling og pasienter i palliativ fase. De fleste av disse har «åpen henvisning» til oss, noe som skaper trygghet, kontinuitet og forutsigbarhet både for pasient og pårørende. Vi har egen kreftsykepleier i enheten i tillegg til tett samarbeid med palliativt team.

Fant du det du lette etter?