HELSENORGE
Klinikk for anestesi og kirurgi

Kontaktinformasjon

Poliklinikk: 22 45 48 00  For å endre/avbestille time, klikk her.
Ortopedisk sengepost A:  22 45 16 20
Ortopedisk sengepost B:  22 45 16 80
Kirurgisk sengepost:  22 45 16 90
Postoperativ- og intensivenhet:  22 45 15 00 (Sentralbord)
Anestesi- og dagkirurgisk overvåkning: 22 45 15 00 (Sentralbord)
Operasjon og sterilsentral 22 45 15 00 (Sentralbord)
Medisinsk teknisk avdeling:  22 45 17 56
Klinikkleder Magne Flatlandsmo: 92 45 01 67

 - Besøksadresse og transportinformasjon - 

I Diakonveien 12 i Oslo finner du sykehusets somatiske avdelinger (fysisk helse) og poliklinikker, samt akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon. Se mer via lenken under:

Somatikk og administrasjon - Diakonhjemmet Sy

Fant du det du lette etter?