Helsenorge
veiledet internettbehandling

Forskning på eMestring

eMestring inkluderer evaluering av behandlingseffekt og forskning. Alle pasienter som mottar behandling hos eMestring blir derfor bedt om å samtykke til at vi bruker informasjon fra behandlingen i forskning. Dette for at vi skal kunne evaluere og videreutvikle behandlingstilbudet.

A​lle data blir anonymisert og kan ikke identifiseres. Følgende forskningsspørsmål blir undersøkt:

  • Hva er effekten av assistert internettbehandling i ordinær klinisk praksis?
  • Hva kjennetegner de som har nytte av assistert internettbehandling i ordinær klinisk praksis.
  • Hva er de helseøkonomiske konsekvensene av å bruke assistert internettbehandling i ordinær praksis.

Til sammen gir dette betydelig bidrag til nasjonal og internasjonal forskningslitteratur. Du vil få informasjon om hvordan samtykke til forskning i oppstartsamtalen med behandler. Lever skriftlig samtykke i resepsjonen på ditt behandlingssted, eller send per post til:​

Diakonhjemmet sykehus
eMestring
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Al
le pasienter som får tilbud om eMestring oppfordres til å samtykke til forskning på eMestring. Samtykke kommer fra Helse Bergen.
Fant du det du lette etter?