HELSENORGE
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

FACT Vest (prosjekt)

FACT står for "Flexible Assertive Community Treatment" og kan oversettes til fleksibelt, aktivt oppsøkende behandling. FACT Vest er et tilbud til beboere i bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner. FACT Vest omfatter Allmenn-FACT og Rus-FACT og består av tverrfaglig personell fra sykehuset og bydelene. 

To team

FACT Vest består av to team som er lokalisert i henholdsvis Pilestredet 75 på Bislett og Forskningsveien 7​ på Vinderen. De to FACT-teamene skal sikre at brukerne får dekket sine behov for helhetlige og sammenhengende tjenester fra ulike instanser.

FACT på Vinderen

FACT Vinderen er et tilbud til for personer over 18 år med alvorlige psykiske lidelser med psykosesymptomer, inkludert bipolar lidelse. Teamet holder til I Forskningsveien 7, inng. C på Vinderen.

Kontaktperson
Synne Larsen
E-post: synne.larsen@diakonsyk.no
Mob: 90 41 64 19 

Brosjyrer

Last ned brosjyre om FACT Vest

Psykisk helsevern Vinderen

Allmenn- FACT på Bislett

Dette teamet holder til i Pilestredet 75​, på hjørnet Pilestredet/Sporveisgata, og er et tilbud til personer med angst, depresjon, personlighetsforstyrrelse, høytfungerende autisme etc.

Kontaktperson og besøksadresse
Vidar Tran
E-post: vidar.tran@diakonsyk.no
Besøksadresse: Pi​lestredet 75, 0354 Oslo (Kart)

Brosjyrer

Allmenn FACT - Pilestredet 75

Last ned brosjyre om Allmenn-FACT

Rus-FACT

Rus-FACT vest er et tilbud til personer med alvorlige rusmiddelproblemer og langvarige og/eller sammensatte hjelpebehov som krever samtidig og arenafleksibel innsats fra spesialisthelsetjenesten og kommunen. Rus-FACT Vest er et samarbeidsprosjekt mellom de tre vestlige bydelene Ullern, Frogner og Vestre Aker, Velferdsetaten og Diakonhjemmet sykehus.

Tilbudet retter seg særlig mot personer som på grunn av sine samlede vansker ikke nyttiggjør seg det ordinære tjenestetilbud, for eksempel på grunn av for stor ustabilitet, manglende oppmøte eller livsbetingelser som hindrer endring. Teamet er bemannet med tverrfaglig personell fra bydel og sykehus, som sammen skal bidra til å sikre helthetlig og samtidig helsehjelp til sine brukere.  Se kontaktinformasjon under: 

Henvisning
Henvisning sendes til:
Enhet for Rus og Psykiatri
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Henvisning kan også sendes elektronisk via Norsk Helsenett.​

Besøksadresse og telefonnummer
Bygdøy Alle 23
0262 Oslo
Telefon: 23 42 75 70

Les også sykehusets nyhetssak:
Markering av nyopprettet Rus-FACT​

Eldre-FACT

Målgruppe: Hjemmeboende innbyggere over 65 år med alvorlig psykisk lidelse som psykoselidelser og bipolar lidelse.

Teamet er tverrfaglig sammensatt med blant annet psykiater, sykepleiere, fysioterapeut og ergoterapeut. Bydel Frogners representant i teamet er spesialsykepleier og har arbeidssted i Bydelens hus. Aktuelle personer trenger henvisning fra lege som sendes til:
Diakonhjemmet sykehus
Alderspsykiatrisk avdeling 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Om FACT-team

FACT står for "Flexible Assertive Community Treatment" og kan oversettes til fleksibelt, aktivt oppsøkende behandlingsteam i lokalmiljøet.

FACT-teamene er tverrfaglig sammensatt, jobber på tvers av fag og bydelsgrenser og følger brukerne fast. Teamet retter seg særlig mot mennesker med sammensatte psykiske lidelser. Målet med oppfølgning fra FACT-team er at du skal få tilbud om samlet og helhetlig behandling og oppfølgning der du bor og hvor du har ditt sosiale nettverk. Les mer om FACT via lenken under:

FACT-team (helsedirektoratet.no)

FACT - Håndbok (PDF)

Henvisning

FACT er et tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelse som bor i bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. Du trenger en henvisning til spesialisthelsetjenesten for å få tilbud fra FACT. Dette kan fastlegen hjelpe deg med. Det er viktig å fortelle grundig om hvordan lidelsen din påvirker deg og hverdagslivet ditt.

Er du allerede i behandling? Da kan du ta opp med din behandler om FACT kan være aktuelt for deg. Dette gjelder også de som får psykisk helsehjelp i kommunen og bydelen.


Fant du det du lette etter?