HELSENORGE
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

FACT Vest (prosjekt)

FACT står for "Flexible Assertive Community Treatment" og kan oversettes til fleksibelt, aktivt oppsøkende behandling. FACT Vest er et tilbud til beboere i bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner. FACT Vest omfatter Allmenn-FACT og Rus-FACT og består av tverrfaglig personell fra sykehuset og bydelene. 

FACT på Vinderen

Fant du det du lette etter?