Klinikk for psykisk helse og rus

Forklaring på ord og uttrykk fra psykisk helsetjeneste

I psykisk helsetjeneste benytter vi endel ord som kan være vanskelig å forstå for utenforstående. På disse sidene finner du forklaring på et utvalg av disse. Deler av innholdet er trolig kjent for mange, men ingen trenger å lese alt. Hvis det du leser er nyttig for deg er vi fornøyd. Forklaringene vi gir er i varierende grad utfyllende. 

Alvorlig psykisk sykdomhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/alvorlig-sinnslidelseAlvorlig psykisk sykdomA
Antisosial personlighetsforstyrrelsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/antisosial-personlighetsforstyrrelseAntisosial personlighetsforstyrrelseA
Assosiasjonhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/assosiasjonAssosiasjonA
Avhengighethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/avhengighetAvhengighetA
Affektiv lidelsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/affektiv-lidelseAffektiv lidelseA
Ambulante tjenesterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/ambulantAmbulante tjenesterA
Angstlidelserhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/angstAngstlidelserA
ACT og FACT-teamhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/act-og-fact-teamACT og FACT-teamA
Agitasjonhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/agitasjonAgitasjonA
Akutte og forbigående psykoserhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/akutte-og-forbigaende-psykoserAkutte og forbigående psykoserA
Anamnesehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/anamneseAnamneseA
Barn som pårørendehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/barn-som-parorendeBarn som pårørendeB
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-klinikkBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkB
Bipolar lidelsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/bipolar-lidelseBipolar lidelseB
Brukermedvirkning https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/brukermedvirkningBrukermedvirkning B
Brukerstyrt plasshttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/brukerstyrt-plassBrukerstyrt plassB
Biofeedbackhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/biofeedbackBiofeedbackB
Cannabishttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/cannabisCannabisC
Cavehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/caveCaveC
Depresjon https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/depresjonDepresjon D
Depotpreparaterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/depotpreparaterDepotpreparaterD
DPShttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/dpsDPSD
Elektiv behandlinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/elektiv-behandlingElektiv behandlingE
Elektrokonvulsiv behandling (ECT)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/elektrokonvulsiv-behandling-ectElektrokonvulsiv behandling (ECT)E
Epikrisehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/epikriseEpikriseE
Erfaringskonsulenthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/erfaringskonsulentErfaringskonsulentE
Eksponeringsterapihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/eksponeringsterapiEksponeringsterapiE
Euforihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/euforiEuforiE
Forskninghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/forskningForskningF
Følelserhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/folelserFølelserF
Fysisk og psykisk helsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/fysisk-og-psykisk-helseFysisk og psykisk helseF
Fobihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/fobiFobiF
Gruppe- og individualterapihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/gruppe-og-individuelterapiGruppe- og individualterapiG
Hallusinasjonerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/hallusinasjonerHallusinasjonerH
Helhetlige pasientforløphttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/helhetlige-pasientforlopHelhetlige pasientforløpH
Helsepsykologihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/helsepsykologiHelsepsykologiH
Helsetjenestenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/helsetjenestenHelsetjenestenH
Hypnotikahttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/hypnotikaHypnotikaH
Habilitering og rehabiliteringhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/habilitering-og-rehabiliteringHabilitering og rehabiliteringH
ICD-10 og DSM-Vhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/icd-10-og-dsm-vICD-10 og DSM-VI
Insomnihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/insomniInsomniI
Individuell planhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/individuell-planIndividuell planI
Jobbfokusert terapihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/jobbfokusert-terapiJobbfokusert terapiJ
Konfusjonhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/konfusjonKonfusjonK
Kognitiv svikthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/kognitiv-sviktKognitiv sviktK
Klinisk undersøkelsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/klinisk-undersokelseKlinisk undersøkelseK
Kjærlighetssorghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/kjerlighetssorgKjærlighetssorgK
Kunnskapsbasert praksishttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/kunnskapsbasert-praksisKunnskapsbasert praksisK
Kognitiv terapihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/kognitiv-terapiKognitiv terapiK
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/legemiddelassistert-rehabilitering-larLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)L

Fant du det du lette etter?