HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

ACT og FACT-team

ACT​

ACT står for Assertive community treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer. ACT-teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester.

FACT

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen i Nederland og er i mindre grad fulgt av forskning.

Les mer via lenkene under:

FACT Vest - Voksenpsykiatrisk avdeling VinderenACT- og FACT-team - Helsedirektoratet

Kilde: Helsedirektoratet©

Fant du det du lette etter?