HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Affektiv lidelse

Affektiv lidelse er en psykisk lidelse der endringer i stemningsleie i form av fortvilelse, opphisselse eller oppstemthet er fremtredende. 

Affektive lidelser omfatter psykiske lidelser som er kjennetegnet ved depresjon og oppstemthet (hypomani). Som diagnostisk begrep inkluderer ikke affektive lidelser forstyrrelser som er dominert av sinne (aggresjonsforstyrrelser) eller angst (angstlidelser). 

Med andre ord betegner affektive lidelser bare en undergruppe av sykelige forstyrrelser i affekter. Derfor er uttrykket affektiv lidelse, i betydningen depresjon og/eller mani, i ferd med å erstattes av det mer presise begrepet stemningslidelser, på engelsk mood disorders.

Kilde: Malt, Ulrik: Affektiv lidelse i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 26. mars 2021 fra https://sml.snl.no/affektiv_lidelse

Fant du det du lette etter?