HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Aksjonsforskning

​Aksjonsforskning er handlingsrettet forskning, og formålet er sosial endring. Data innhentes gjennom en aksjon der intensjonen er å bedre situasjonen for en gruppe mennesker. Forskeren(e) deltar i aksjonen sammen med den aktuelle gruppen. Kunnskapen som kommer fram skal først og fremst bringes tilbake til aksjonen for å styrke og forbedre den og slik komme «brukerne» til gode. 

Først i annen rekke skal den formidles til forskersamfunnet og til generell samfunnsvitenskapelig teori. Klassiske, norske eksempler på slik forskning var knyttet til levekårene for pendlere, for hjemløse, og for innsatte i fengslene. I seinere tid er det eksempler på aksjonsforskning innenfor arbeidsliv og helsetjeneste.

Se også: Forskning og forskningsmetoder​


​Kilde: forebygging.no


Fant du det du lette etter?