HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Akutte og forbigående psykoser

Alle kan utvikle en psykose. Stress, psykiske belastninger og rusmidler kan for eksempel være utløsende årsaker. Akutte og forbigående psykoser, også kjent som reaktive psykoser​, har som fellestrekk at de starter akutt hos vanligvis velfungerende personer.

I den akutte fasen vil pasienten oftest framstå som svært preget av den psykotiske tilstanden, men med god behandling vil symptomene imidlertid gå raskt over. Uten behandling vil dette ta noe lengre tid. Personen gjenvinner også relativt raskt det vanlige funksjonsnivået sitt. Noen opplever kun én psykoseepisode og får det aldri igjen.Kilde: Utredning, behandling og oppfølging av personer medpsykoselidelser (Helsedirektoratet 2013) ©

Fant du det du lette etter?