HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Alvorlig psykisk sykdom

​Skillet mellom alvorlig og ikke-alvorlig psykisk sykdom kan være vanskelig å avgjøre. Men der ikke-alvorlig psykisk sykdom kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen, vil alvorlig psykisk sykdom i perioder gjøre det umulig. Men dette er mangefasettert. 

Man kan ha en "alvorlig" diagnose, som for eksempel schizofreni, og samtidig leve et godt, fullverdig og velfungerende liv. Men scizofreni kan også gjjøre at man i perioder er ute av stand til å ta vare på seg selv. 

I følge Store medisinske leksikon er "alvorlig sinnslidelse betegnelse på en tilstand som etter psykisk helsevernlov gir mulighet for å tvangsinnlegge en person på ubestemt tid" (hvorfor de kaller det sinnslidelse og ikke psykisk sykdom vites ikke*). For at dette skal kunne skje må andre bestemte vilkår samtidig være oppfylt. 

*Red. Anm.

Fant du det du lette etter?