HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Androgyn

​Androgyn, betyr tvekjønnet, altså med både hannlige og kvinnelige kjønnsorganer. Begrepet stammer fra de greske ordene for mann og kvinne.

I samfunnsfag som psykologi, sosialantropologi og sosiologi brukes begrepet om personlighetstrekk og atferdsmønstre som er både mannlige og kvinnelige (se kjønnsrolle). Den androgyne personlighet er både selvsikker og handlekraftig (maskulin) og omsorgsfull og varm (feminin). Begrepet har også vært brukt i feministisk teori, med varierende innhold og vektlegging.

Forestillingen om det androgyne spiller en viss rolle innen filosofi og religion. I Platons dialog Symposion fremfører Aristofanes myten om at det fullkomne menneske omfatter det mannlige og kvinnelige prinsipp i samme grad. Androgyni er videre et viktig motiv i den jødiske mystiske tradisjonen, kabbalen og hos den tyske mystiker Jakob Böhme. Motivet finnes også i egyptisk og indisk religion og mytologi.Kilde: Androgyn i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 26. september 2022 fra https://sml.snl.no/androgyn


Fant du det du lette etter?