HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Angstlidelser

Angstlidelser er en samlebetegnelse for en psykisk lidelse preget av angst eller frykt. Noen angstlidelser er forbundet med bestemte objekter eller situasjoner (fobisk angst) eller for å bli kritisk vurdert av andre (sosial angst). Angstlidelsen kan preges av vedvarende bekymringer, rastløshet, uro og irritabilitet (generalisert angst). Angst kan også komme som plutselige anfall (panikkangst).

Et sentralt trekk ved angstlidelser er utvikling av unnvikelsesatferd, hvor man unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten. Unnvikelsen er en årsak til at angsten opprettholdes, og det største problemet for personens daglige fungering. Les mer via lenken under:

Angstlidelser - Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Se også video fra Norsk Psykologforening:
Hva er angst og angstlidelser?

​Kilde: Angstlidelser, psykologspesialist Torkil Berge – Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ©


Fant du det du lette etter?