HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Ansvarsgruppe

​Tverrfaglig gruppe formelt nedsatt av, eller på vegne av den kommune eller bydel som har ansvar for tjenestetilbud til en enkelt bruker, med representanter for de ulike tjenestene som ytes og brukeren selv og/eller pårørende, med en av fagpersonene som koordinator.


Ref: Redaksjonen


Fant du det du lette etter?