HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Antidepressiver

​Antidepressiver er det samme som legemidler mot depresjon. Tidligere ble betegnelsen «antidepressiva» brukt om antidepressive legemidler, men denne skrivemåten er ikke i samsvar med norsk rettskrivning.

Etymologi
Utt​​ale antidepressˈiver​

Etymolo​​gi gresk anti-, «mot», og latin d​eprimere, «tryk​ke ned

​​ Legemidler mot depresjon kom på markedet i 1950-årene. Såkalte trisykliske antidepressiver ble opprinnelig kalt thymoleptika eller thymoanaleptika. Opphavet til disse termene var thymos, som kan bety «sinn» eller «sinnsstemning». Et thymoleptikum var altså et stemningshevende middel. Etter hvert overtok betegnelsen antidepressiver.​Kilde: Hem, Erlend: antidepressiver i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 1. september 2022 fra https://sml.snl.no/antidepressiver

Fant du det du lette etter?