HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Antisosial personlighetsforstyrrelse

Antisosial personlighetsforstyrrelse er en kategori innenfor det amerikanske diagnosesystemet DSM-5 og har mange felles trekk med dyssosial personlighetsforstyrrelse i ICD-10.

Rundt en tredjedel av de med antisosial eller dyssosial personlighetsforstyrrelse vil også ha sterke psykopatiske trekk, det vil si være kalde, kyniske, selvopptatte, beregnende og manipulerende.

Kjennetegn ved antisosial personlighetsforstyrrelse er for øvrig antisosial (normbrytende, kriminell) adferd, løgnaktighet, omsorgssvikt, uansvarlighet, impulsivitet og aggressivitet. Mange av de det gjelder har vært utsatt for grov omsorgssvikt og mishandling i oppveksten, men forskning viser at det også er et genetisk anlegg for antisosial personlighetsforstyrrelse (arv og miljø).

Kilder:

Wikipedia©
Malt, Ulrik: Antisosial personlighetsforstyrrelse i Store medisinske leksikon på snl.no.

Hentet 26. mars 2021 fra https://sml.snl.no/antisosial_personlighetsforstyrrelse ©


Fant du det du lette etter?