HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Assosiasjon

Assosiasjon betyr det å slutte sammen, forenes. I psykologien betyr det at et sanseinntrykk eller en forestillingen fremkaller forestillingen om andre (tidligere) inntrykk.

I nevropsykologien benyttes ordet i flere sammenhenger:

Assosiasjonssentre

hjernen finnes det assosiasjonssentre. Dette er hjernesentre der man antar at det foregår assosiasjons- og tankevirksomhet.

Assosiasjonsnevron

Assosiasjonsnevroner er forbindelsesnevroner, for eksempel mellom et sensorisk og et motorisk nevron som danner en refleksbue i ryggmargen.
Kilde: Gjerstad, Leif: Assosiasjon i Store medisinske leksikon på snl.no.

​Hentet 26. mars 2021 fra https://sml.snl.no/assosiasjon


Fant du det du lette etter?