HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Atferd

​Atferd er våre handlinger, det vi gjør, de (hovedsakelig viljestyrte) kroppslige bevegelser. Man kan også ha mental atferd, om man inkluderer målrettede tankeprosesser.​

​Kroppslige og mentale prosesser

Det finnes kroppslige og mentale prosesser som ofte ikke vurderes som atferd, da de ikke er viljestyrte eller bevisste. Men mange tilsynelatende automatiske prosesser som vaner, ritualer og også reflekser kan også falle inn under begrepet atferd.

Psykologi

Atferd er ett av de tre områdene som ofte benevnes i definisjonen av fagområdet psykologi som studiet av​​  atferd, tenkning og følelser

Personlighetspsykologien er for eksempel ofte definert som individuelle forskjeller i folks atferd, tenkning og følelser. I en periode av psykologiens historie var det slik at atferd og psykologi nesten var synonymt, da behaviorismen var sterkt innflytelsesrik.​

Innen klinisk psykologi og habilitering kan man arbeide med atferd direkte, som ved atferdsanalyse hos pasienter med utviklingsforstyrrelser. Ved behandling av depresjon er atferdsaktivering en effektiv intervensjon. Når man behandler angstlidelser eller tvangslidelser er det ofte viktig å endre unnvikelses- og sikringsatferd, noe som gjøres med atferdsterapimetoder som eksponeringsbehandling.

Ulike fagfelt

Atferd studeres innen en lang rekke forskjellige fag, både medisin og samfunnsfag. Eksempler er helseatferd (hva, hvor mye og når man spiser; hvor mye og hvordan man trener; inkludert hygieneatferd, søvnatferd og rusatferd); seksualatferd (hva man gjør, hvor ofte, med hvem og hvor mange, og om man bruker prevensjon); konsumentatferd (hva man kjøper); politisk atferd (hvem man stemmer på).​

 

​Kilde: Kennair, Leif Edward Ottesen: Atferd i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 28. september 2022 fra https://snl.no/atferdFant du det du lette etter?