HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Avhengighet

Avhengighet brukes i dagligspråket om noe en ikke klarer seg uten eller er overdrevent, nærmest tvangspreget opptatt av. Avhengighet er også et relativt snevert definert klinisk fenomen, definert gjennom kriterier gitt i Verdens Helseorganisasjons (WHO) diagnosesystem ICD-10

Kriterier for avhengighet

WHO definerer avhengighet av rusmidler etter seks kriterier hvor tre av kriteriene må ha vært tilstede det siste året for å få en diagnose:

  1. Sterk lyst eller følelse av tvang til å innta rusmiddelet
  2. Problemer med å kontrollere inntaket med hensyn til innledning, avslutning og mengde
  3. Fysiologisk abstinenstilstand som opptrer dersom bruken av rusmiddelet opphører eller reduseres, eller viser seg med karakteristisk abstinenssyndrom for det aktuelle rusmiddelet, eller gjennom bruk av samme eller beslektet rusmiddel for å lindre eller unngå abstinenssymptomer
  4. Toleranseutvikling, slik at større doser må til for å gi samme effekt som tidligere
  5. Økende likegyldighet i forhold til andre gleder og interesser. Mer og mer tid brukes på å skaffe seg rusmiddelet, på å bruke det, eller på å komme seg i form etter bruken.
  6. Rusmiddelbruken opprettholdes til tross for åpenbare tegn på skadelige konsekvenser. Det må fastslås om brukeren var, eller kunne forventes å være, klar over disse konsekvensene.

I WHOs kriterier er det snakk om avhengighet som skyldes bruk av rusmidler. Av ikke-kjemiske avhengigheter regnes bare pengespill som en avhengighetslidelse. Det er diskutert om nettspilling uten penger også skal inkluderes.

En videre, mer allmenn forståelse av avhengighet innbefatter en rekke fenomener som kan ha elementer av avhengighet i seg: avhengighet av arbeid, treningekstremsportinternettsexporno, handling og mange andre fenomener.

Fysisk og psykisk avhengighet

Fysisk avhengighet

Fysisk avhengighet omfattes av WHOs kriterium 3 og 4. Ved jevnlig å innta et rusmiddel får man toleranse. Man får mindre og mindre reaksjon på rusmiddelet eller må innta større doser for å oppnå samme reaksjon (kriterium 4). Om man da slutter å innta rusmiddelet vil man kunne oppleve avvennings- eller abstinens-symptomer (kriterium 3). Symptomene kan være intense (i noen tilfeller livstruende; se alkoholisk delir) og er karakterisert ved spesifikke symptomer og tegn av psykisk og fysisk natur som er karakteristisk for hver rusmiddelgruppe. Abstinenssymptomene er av motsatt natur av de opprinnelige rusmiddeleffektene.

Psykisk avhengighet

Den psykiske komponenten av avhengighet manifesterer seg i den delen som har med kontroll av bruken av rusmiddelet (WHOs kriterium 1 og 2) og det som har med at rusmiddelbruken går ut over andre ting i livet (WHOs kriterium 5 og 6). Den psykiske komponenten av avhengighet innebærer at man ofte kjenner et sug eller en nærmest tvangspreget trang til å innta rusmiddelet. Dette suget kan komme både i perioder hvor man bruker rusmiddelet, men også i perioder hvor man ikke gjør det. Man har også tendens til å erstatte andre ting i livet med rusmiddelbruk.​Kilde: Bramness, Jørgen Gustav: Avhengighet i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 26. mars 2021 fra https://sml.snl.no/avhengighet


Fant du det du lette etter?