HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Barn som pårørende

​Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag. Livet i familien består av store og små hendelser som kan gjøre barn til pårørende på ulike måter.

Mindreårige barn som opplever at foreldre/foresatte eller søsken blir psykisk syke, rusmiddelavhengige, blir utsatt for vold eller alvorlige trusler, sterkt skadd eller begrenset av annen sykdom - eller som dør - får hverdagen sin endret.  For barn og unge kan dette påvirke tryggheten deres, og opplevelsen av å være beskyttet og passet på. Barn bekymrer seg og lurer på hva som skjer og dette er det viktig at hjelpeapparatet er bevisst på og har rutiner for. Du kan lese mer om temaet via lenkene under: 

Barn og unge i familien? - Informasjonsside Diakonhjemmet sykehusbarnsbeste.no - Sørlandet sykehus


Ref: barnsbeste.no ©


Fant du det du lette etter?