HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Besettelsestilstand

Besettelsestilstand er en psykisk tilstand som er kjennetegnet ved midlertidig tap av egen personlig identitetsfølelse og av full bevissthet om omgivelsene. I enkelte kulturer fremkalles besettelsestilstanden som en del av kulturelle riter. Besettelsestilstanden kan også oppstå i religiøse situasjoner som for eksempel vekkelsesmøter.

Ufrivillige og uønskede besettelsestilstander som oppstår utenfor religiøst og kulturelt aksepterte situasjoner, oppfattes som en form for psykisk lidelse som faller innenfor begrepet dissosiativ lidelse. Besettelsestilstander sees av og til ved alvorlige, psykiske lidelser med realitetsbrist (psykoser), ved påvirkning av stoffer som endrer nervesystemets funksjon (psykoaktive stoffer, rusmidler) og ved ulike sykdommer og skader på hjernen.


​Kilde: Malt, Ulrik: besettelsestilstand i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 27. september 2022 fra https://sml.snl.no/besettelsestilstandFant du det du lette etter?