HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Biofeedback

Biofeedback er kort fortalt en teknikk for selvregulering av kroppsfunksjoner som ellers er utenfor viljestyrte kontroll. Ved Diakonhjemmet sykehus benyttes metoden i et stressmestrisngskurs i regi av Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Les mer via lenkene under: 

Biofeedback - Wikipedia

Kurs i stressmestring - Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken

Ref: Wikipedia / Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken ©

Fant du det du lette etter?