HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Biopsykososial modell

Den biopsykososiale modellen er en forståelsesmodell for legemlige og psykiske sykdommer. Modellen ble laget for å ta hensyn til biologiske, psykologiske og sosiale forhold i utvikling og opprettholdelse av sykdom. Modellen ble utarbeidet av den amerikanske psykiateren George Libman Engel (1913–1999) i 1977.

Modellen ble utarbeidet som et svar på datidens opplevde mangel på vitenskapelig metode og tilhørende behandlingsmetoder innen psykiatrien.

Modellen er siden den ble publisert mye sitert i fagtidsskrifter, og har blitt brukt som rammeverk for vitenskapelig forståelse av sykdom, og spesielt psykiske sykdommer. Modellen har også fått kritikk for å ikke ta hensyn til pasienters subjektive opplevelse av egen sykdom, og for å ikke ha tilstrekkelig vitenskapsfilosofisk grunnlag.


Kilde: Malt, Ulrik: biopsykososial modell i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 27. september 2022 fra https://sml.snl.no/biopsykososial_modellFant du det du lette etter?