HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Borderline personlighetsforstyrrelse

​Borderline personlighetsforstyrrelse er en diagnostisk kategori innenfor det amerikanske diagnosesystemet DSM-5 som er kjennetegnet ved intense og ustabile følelser, identitetsproblemer, ustabile mellommenneskelige relasjoner, impulsivitet og selvdestruktive tanker og handlinger.

Ordforklaring
UTTALE 
bˈorder​​line​​​​​
ETYMOLOGI 
engelsk "grenselinje"​

ICD-10-diagnosesystemet kalles borderline for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. I praksis brukes begrepene om hverandre. Betegnelsen borderline henger sammen med at tilstanden opprinnelig ble forstått som liggende på grensen («border») mellom de alvorligste sinnslidelsene (psykoser) og lettere psykiske lidelser (nevroser).


Kilde: Karterud, Sigmund: Borderline personlighetsforstyrrelse i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 8. september 2022 fra https://sml.snl.no/borderline_personlighetsforstyrrelse

Fant du det du lette etter?