HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Bruker

​Ordet "bruker" er et av de sentrale begrepene på psykisk helsefeltet i dag. Hvordan vi definerer det, har betydning for hvordan vi forstår rollen/statusen til personer som opplever psykisk helseproblemer og bruker helse - og omsorgstjenester som følge av det. Slik det er i dag, er det vanskelig å beskrive denne rollen uten å anvende ordet bruker.

Helseproblemet eller funksjonshemning kan være et utgangspunkt for å gi begrepet bruker innhold. En bruker er da en «person som på grunn av funksjonshemning/sykdom har særlig behov for tjenester eller tilrettelegging fra offentlige eller private tjenesteleverandører.

Forholdet en person har til tjenesten og bruk av den er en annen tilnærming. En bruker er da en person som benytter seg av relevante tjenester i en eller annen form. I denne sammenheng vil en bruker være en person som har behov for eller nyttiggjør seg tjenester innen psykisk helsevern eller psykisk helsearbeid. ​

Se også: Brukererfaring​ / Brukermedvirkning / Brukerrepresentant / Brukerstyrt plass


Kilde: «Ord og begreper i psykisk helsearbeid» (erfaringskompetanse.no)


Fant du det du lette etter?