HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Brukererfaring

​Brukererfaringen er grunnlaget for å utvikle kunnskap om hva det å leve med psykiske problemer innebærer, hvilke behov man har ut fra det og hvordan det oppleves å motta tjenester i en hjelpetrengende situasjon. En brukererfaring kan også være et standpunkt, synspunkt eller begrunnet valg politisk og verdimessig. 

Brukererfaringen er i utgangspunktet subjektiv. En taus kunnskap som har eksistens fordi den personen som hevder å ha erfaringen, har vært i situasjoner selv. Et eksempel på en slik unik erfaring, kan være at personer som har vært underlagt tvang i psykisk helsevern er de eneste som kan si noe om hvordan det oppleves og hvordan man vil bli behandlet i en situasjon der tvang er nødvendig.

Se også: Bruker / Brukerkunnskap​ / Brukermedvirkning / Brukerrepresentant / Brukerstyrt plassKilde: «Ord og begreper i psykisk helsearbeid» (erfaringskompetanse.no)

Fant du det du lette etter?