HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Brukergruppe

​Personer med ett eller flere felles kjennetegn (diagnose, symptom, hjelpebehov med mer) som mottar helse- og sosialtjenester, gjerne fra samme tjenestelevrandør.

Se også: Bruker / Brukererfaring / Brukermedvirkning​Ref: Redaksjonen


Fant du det du lette etter?