HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Brukerkunnskap

​Brukerkunnskapen er den erfaringsbaserte kunnskapen en person har om sitt eget liv, lidelse og bruk av tjenester. Hvordan denne kunnskapen blir anvendt, handler om hvordan det tas hensyn til brukerperspektivet i tjenesten og hvordan brukermedvirkning utøves. Uten sterke brukerstemmer, vil denne kunnskapen ikke være tilgjengelig i gjennomføring, organisering og forskning på og evaluering av de offentlige tjenester. 

Fagkunnskap vs brukerkunnskap

Noen vil hevde at fagkunnskapen også tar opp i seg brukerkunnskapen, gjennom kontakt med brukere i tjenesteutøving, og kunnskap om hvilke behov ulike grupper av brukere har i sitt møte med tjenestene. 

Andre mener at brukere har en kunnskap som ingen andre har. Bare den som selv har mottatt tjenester kan vite hva man trenger, hvordan tjenester og tiltak fungerer og hva som virker i behandling av psykiske problemer.

Ivaretakelse av brukerperspektivet

Personer med bakgrunn kun fra fag/tjenesteutøver kan hevde at de ivaretar brukerperspektivet på grunnlag av: 

  • At man har snakket med mange brukere om deres erfaringer gjennom å utøve fag og tjeneste. 
  • ​At de er i stand til å ivareta brukernes interesser på en god nok måte, uten at den det gjelder eller personer med brukererfaring er involvert. 

Brukerkunnskap er det begrepet vi har funnet færrest klare definisjoner på i søkene i prosjektet. NAPHA har per dags dato et temanettverk for brukerkunnskap som blant annet skal utarbeide definisjoner av brukerbegrepene.

 

Se også: Bruker / Brukermedvirkning / Brukerrepresentant / Brukerkunnskap​ / Brukerstyrt plass


Kilde: «Ord og begreper i psykisk helsearbeid» (erfaringskompetanse.no)Fant du det du lette etter?