HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Brukermedvirkning

Pasienter og brukere har rett til å medvirke når de mottar helse- og omsorgstjenester. En bruker er en person som benytter seg av relevante tjenester i en eller annen form. I Plan for brukermedvirkning defineres bruker som en person som har behov for eller nyttiggjør seg tjenester innen psykisk helsefeltet eller rusfeltet.

Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. Les mer via lenken under:

Brukermedvirkning - helsenorge.no

Se også: Bruker / Brukererfaring / Brukerkunnskap / Brukerrepresentant / Brukerstyrt plass​​​
​Ref: 
helsenorge.no ©

Fant du det du lette etter?