HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Brukerrepresentant

​Tradisjonelt er ordet brukerrepresentant forstått som "en person som er tilknyttet en interesseorganisasjon og er demokratisk valgt til å representere det syn organisasjonen står for". Han/hun skal fremme saker og uttale seg i saker som gjelder gruppen organisasjonen han kommer fra representerer. Oppgaven til en brukerrepresentant er å innhente kunnskap om målgruppene man representerer og delta i refleksjoner, debatter og arbeidsgrupper i de sammenhenger han er oppnevnt til."​

Se også: Bruker / Brukermedvirkning / Brukererfaring / Brukerkunnskap / Brukerstyrt plass


Kilde: «Ord og begreper i psykisk helsearbeid» (erfaringskompetanse.no)


Fant du det du lette etter?