HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Brukerstyrt plass

Brukerstyrt plass innen psykisk helse betyr at innleggelse i døgnenhet skjer på initiativ fra pasienten selv, ofte som del av en pågående behandling i spesialisthelsetjenesten. Terskelen for innleggelse skal være lav, og oppholdet er kortvarig.

Se også: Bruker / Brukererfaring / Brukermedvirkning ​/ Brukerkunnskap / Brukerrepresentant


Ref: Redaksjonen

Fant du det du lette etter?