HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Cave

Cave er et medisinsk uttrykk som betyr «skal ikke ha» eller «kontraindisert». Det brukes i medisinen for å advare mot skadelige prosedyrer eller kombinasjoner av legemidler med andre medikamenter, næringsmidler og rusmidler. Eksempel: Dersom det i en pasientjournal står cave morfin, betyr det at pasienten ikke skal ha morfin. 


Tekst: Store medisinske leksikon©
Øye, Ivar; Hem, Erlend: cave i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 26. mars 2021 fra https://sml.snl.no/caveFant du det du lette etter?