HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Ciskjønnet

Ciskjønnet, eller cisperson/cis, betyr på den samme siden, og brukes om personer som identifiserer seg med kjønnet de er registrert som ved fødsel.

Den engelske varianten av ordet, 'cisgender', ble inkludert i den innflytelsesrike ordboken Oxford English Dictionary, som utgis av Oxford University Pressi 2015. Begrepet blir i økende grad benyttet i samfunnsvitenskap og medisin, så vel som i dagligtale. Begrepet ciskjønn ble tatt i bruk som en motsats til transkjønnet eller trans, altså personer som ikke identifiserer seg med sitt fødselskjønn. En av hensiktene bak dette var et ønske om å tydeliggjøre at også personer som identifiserer seg med kjønnet de har blitt registrert som ved fødsel, altså majoriteten, har en kjønnsidentitet.​

Historikk

Utviklingen av begrepet ciskjønnet har på denne måten historiske paralleller til utviklingen av begrepsparet heterofil og homofil. Disse to begrepene oppsto på 1800-tallet i forbindelse med at vestlige samfunn i økende grad begynte å klassifisere innbyggernes seksualitet og kriminalisere seksuelt samkvem mellom personer av samme kjønn, først og fremst menn. Da begrepet homoseksuell i økende grad ble tatt i bruk på 1800-tallet, ble det også naturlig å snakke om heteroseksuell som en beskrivelse av dem som ikke er homoseksuelle. På samme måte som at heterofil er motsatsen til homofil, er ciskjønnet motsatsen til trans/transkjønnet. Begrepsparet ciskjønnet/transkjønnet viser altså i likhet med heterofil/homofil til en dialektisk relasjon, der ordene får mening og betydning som en motsats til det andre.​

Begrepet i dag

Begrepet ciskjønnet har i likhet med transkjønnet blitt kjempet frem av LHBT-bevegelsen og andre skeive aktører. Begrepet blir på den ene siden sett på som et verktøy for å anerkjenne transpersoner og andre som ikke identifiserer seg med sitt fødselskjønn. Begrepet har på den andre siden blitt kritisert for å implementere en ny binær tenkning om kjønn som kan minne om tokjønnsmodellen, fordi man må velge mellom å være transkjønnet eller ciskjønnet.​

 

Kilde: Jessen, Reidar Schei: ciskjønnet i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 30. september 2022 fra https://sml.snl.no/ciskj%C3%B8nnet


Fant du det du lette etter?