HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Craving (rus)

​Craving er å ha et intenst kroppslig behov/ønske om en bestemt ting, som for eksempel sjokolade, eller som i denne denne sammenheng, rus.  ​Men for rusmiddelavhengige personer oppleves craving veldig annerledes enn det gjør for mennesker som har lyst på sjokolade.  

For å forstå hvordan craving kan oppleves for en som er rusmiddelavhengig må man ha opplevd det selv. Dette er ikke kunnskap man kan lese seg til. Det å beskrive opplevelsen uten egenerfaring forutsetter en betydelig ydmykhet og respekt for de menneskene dette gjelder.  

Hvis et menneske som er avhengig av heroin av en eller annen grunn ikke lenger har tilgang på heroin vil vedkommende etter relativt kort tid få abstinenssymptomer. Samtidig, eller før dette skjer, vil vedkommende ha følt craving ("sug"). Og hvis vedkommende ikke får heroin eller tilsvarende medikament fra helsetjenesten eller andre, vil han eller hun etterhvert bli skikkelig syk. 

Blant fagfolk beskrives gjerne ​opioidabstinenser som "milde til moderate influensasymptomer". Det gir i beste fall et feilaktig bilde av virkeligheten. Hadde det vært så enkelt ville langt flere klart å komme seg ut av avhengigheten.

Influensa går over av seg selv. Opioidabstinenser​ derimot går over til noe annet. Og for de som klarer å komme seg gjennom avrusning og abstinenser begynner jobben først når de fysiske symptomene er på retur. 

Opiater/opioider (morfin, heroin og liknende) er svært avhengighetsskapende stoffer. Nær sagt alle ville blitt avhengig hvis vi frivillig eller ufrivillig inntok et opioid over tid.

 

Se også: Abstinens / OpioiderOpioidabstinens​ / Rus​

Ref: Redaksjonen

Fant du det du lette etter?