HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

De fire prinsipper (etikk)

De fire prinsipper er et sett av grunnprinsipper for medisinsk etikk, og for medisinsk og helsefaglig profesjonsetikk. Settet består av prinsippene å gjøre godtå respektere selvbestemmelseå ikke skade, og å være rettferdig. En omfattende fremstilling av de fire prinsipper gis av de amerikanske filosofene Tom L. Beauchamp og James F. Childress i boken Principles of Biomedical Ethics.

De fire prinsipper er handlingsledende, men kan også komme i konflikt. Eksempelvis kan en ved mangel på ressurser havne i en konflikt mellom å gjøre godt og å være rettferdig, hvis rettferdighetshensyn tilsier at en pasient ikke kan prioriteres.

En kan også havne i konflikt mellom å respektere selvbestemmelse og å unngå skade, hvis en pasient ønsker å handle på måter som går ut over pasientens egen helse. God håndtering av slike konflikter er en sentral del av opplæringen i profesjonsetikk for helsepersonell.  ​

Les mer via lenken under: 

De fire prinsipper - ​Store medisinske leksikon

Kilde: Ursin, Lars: de fire prinsipper i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 30. september 2022 fra https://sml.snl.no/de_fire_prinsipper

Fant du det du lette etter?