HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Deprivasjon

​Deprivasjon, betyr, innen psykologien, det å bli berøvet for, eller gi avkall på, en eller flere kroppslige eller psykiske påvirkninger eller reaksjoner. Da kan det oppstå unormale funksjoner i kroppsorganene. Underskudd på søvn (søvndeprivasjon), mangel på sansestimuli (sansedeprivasjon) eller mangel på moderlig omsorg (maternal deprivasjon) kan resultere i psykiske forstyrrelser av forskjellig art og omfang, ofte også ledsaget av kroppslige symptomer.​Kilde: Malt, Ulrik: Deprivasjon i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 6. september 2022 fra https://sml.snl.no/deprivasjon


Fant du det du lette etter?