HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Differensialdiagnose

​Differensialdiagnose er betegnelse på alternative sykdommer som forklaring på et spesielt symptom eller funn.​

Mange symptomer og funn kan skyldes flere sykdommer, for eksempel feber. Et symptom kan også ligne et annet symptom, for eksempel forskjellige typer utslett. I slike tilfeller vil legen arbeide ut fra den mest sannsynlige diagnosen, men samtidig vurdere alternative diagnoser.

Hvis man får akutte brystsmerter vil for eksempel noen av de viktigste differensialdiagnosene være hjerteinfarktpneumothorax (punktert lunge), muskelsmerter, spiserørskramper eller magesår.​

Se også: Differensialdiagnostikk


Kilde: Nylenna, Magne: differensialdiagnose i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 5. september 2022 fra https://sml.snl.no/differensialdiagnose

Fant du det du lette etter?