HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Dissosiasjon

Dissosiasjon betyr «atskillelse», «spalting». Begrepet brukes på flere ulike måter innen kjemi og medisin.

I psykiatri brukes begrepet dissosiasjon om spalting, som for eksempel i dissosiativ lidelse; en fellesbetegnelse på psykiske lidelser som er kjennetegnet ved delvis eller fullstendig tap av den normale integrasjonen mellom erindringer fra fortiden, bevissthet om identitet, umiddelbare sansefornemmelser eller kontroll over kroppsbevegelser.​


Kilde: Kierulf, Peter; Malt, Ulrik: dissosiasjon i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 1. september 2022 fra https://sml.snl.no/dissosiasjon


Fant du det du lette etter?