HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Død

Liv er summen av cellenes og organenes virksomhet, når denne virksomheten opphører, inntrer døden, mors. Det kan være vanskelig å si eksakt når døden inntrer, siden organismens forskjelligere celler og organer ikke opphører å fungere samtidig.

Når et individ er død, skal det så vidt mulig utfylles en Legeerklæring om dødsfall (dødsattest), som er et offentlig dokument. På dette anføres dødsårsaker, til bruk ved statistikk.


Definisjoner

​Død defineres medisinsk/biologisk som irreversibelt opphør av et individs liv. Juridisk sett er det definert dødskriterier, som til en viss grad varierer mellom ulike land. Medisinsk sett er de juridiske dødskriteriene viktige fordi de legger føringer for annen medisinsk virksomhet som for eksempel transplantasjon av organer.

Medisinsk snakker man også om mer lokale «dødsprosesser» som apoptose (programmert enkeltcelledød) og nekrose (celledød forårsaket av skade i et lokalisert, avgrenset område, med død av en eller flere celler).

Begrepet skinndød brukes ved en tilstand der personen er​ tilsynelatende død fordi respirasjonen (åndedrettet) er opphørt (asfyksi).Kilde: Roald, Borghild; Iversen, Olav H.: Død i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 9. september 2022 fra https://sml.snl.no/d%C3%B8d
Fant du det du lette etter?