HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

DPS

Et distriktspsykiatrisk senter (DPS) er den delen av psykisk helsevern som har hovedansvaret for å gi behandlingstilbud i et gitt geografisk område både i akuttsituasjoner og på bakgrunn av henvisninger. 

DPS tilbyr utredning og behandling, enten ambulant, poliklinisk eller som dag- og døgnbehandling. Et distriktspsykiatrisk senter skal også bistå kommunehelsetjenesten med råd og veiledning og ivareta kontinuiteten i spesialisthelsetjenesten. Det er i dag etablert distriktspsykiatriske sentre i alle landets kommuner(1).

DPS-enes kjerneoppgaver(2)

  • Akutt- og krisetjenester, polikliniske tilbud, amb​ulante tilbud, kriseplasser.
  • Vurdering og utredning av henviste pasienter
  • Differensiert behandling i form av: poliklinisk undersøkelse og behandling til enkeltpasienter, par eller familier, ambulant behandling og rehabilitering til personer med alvorlige psykiske lidelser, strukturert dagbehandling, krise- og korttidsbehandling på døgnenhet, lengre tids døgnbehandling.
  • Opplæring av pasienter og pårørende
  • Veiledning til psykisk helsearbeid i kommunene
  • Forskning og kvalitetsutvikling
  • Utdanning av helsepersonell

Les mer via lenken under:
Distriktpsykiatrisk senter - Store medisinske leksikon


Kilder:
(1) Psykisk helsevern/DPS, veiviseren.no©

(2) Store norske leksikon©
     Malt, Ulrik: distriktspsykiatrisk senter i Store medisinske leksikon på snl.no.
     Hentet 26. mars 2021 fra https://sml.snl.no/distriktspsykiatrisk_senter


Fant du det du lette etter?